Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie 7-sędziów orzekł na korzyść sportowców prowadzących działalność gospodarczą.

Wygląda na to, że wieloletni spór z organami podatkowymi dotyczący możliwości rozliczania osiąganych przez sportowców (a niewykluczone, że również przez niektóre inne zawody, zwłaszcza artystyczne) dochodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wreszcie dobiegł końca.

22 czerwca 2015 r. NSA podjął uchwałę o sygn. II FPS 1/15, którą potwierdził, że w sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody z uprawiania sportu, a jednocześnie spełnione zostają ustawowe przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej (o czym dalej), to uzyskiwane przez podatnika przychody należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (co otwiera drogę do zastosowania 19% liniowej stawki podatku dochodowego).

Wspomniana uchwała dotyczyła wprawdzie sportowców, ale wydaje się, że jej skutki powinny odbić się echem także w środowisku innych grup zawodowych (jak np. aktorów, reżyserów, pisarzy itp.).

Źródłem sporu było kwestionowanie przez organy podatkowe możliwości zaklasyfikowania osiąganych przychodów z uprawiania sportu do źródła jakim jest działalność gospodarcza i opodatkowania ich podatkiem liniowym. Organy podatkowe (a nawet wojewódzkie sądy administracyjne) niezmiennie prezentowały pogląd, że skoro przychody z uprawiania sportu zostały wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście (i opodatkowane wg. skali podatkowej 18 i 32%), to możliwość zakwalifikowania tego rodzaju przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykluczona, nawet gdy podatnik uzyskuje je w warunkach odpowiadających takiej działalności. Interpretacja tego zagadnienia wywołała tak liczne wątpliwości, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowił rozstrzygnąć je w drodze uchwały w poszerzonym siedmioosobowym składzie.

Na szczęście dla podatników NSA zmienił dotychczasową, niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą. Uznał, że przy spełnieniu określonych kryteriów istnieje możliwość opodatkowania przychodów profesjonalnych sportowców prowadzących […]


<logo>