7 sierpnia 2015 r. Senat przyjął poprawki do tzw. „dużej” nowelizacji prawa autorskiego. Jest to jedna z 3 zmian prawa autorskiego – obok „małej” nowelizacji z dnia 17 lipca 2015 r. oraz nowelizacji w zakresie nadań własnych organizacji radiowych i telewizyjnych – nad którymi pracował w ostatnim czasie polski ustawodawca.

Celem nowelizacji jest zapewnienie w granicach wyznaczonych prawem europejskim i międzynarodowym jak najszerszego i najłatwiejszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych” – podsekretarz stanu w MKiDN Andrzej Wyrobiec.

Nowelizacja przewiduje wdrożenie szeregu regulacji prawa unijnego z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia upłynął w 2013 r. i 2014 r. oraz zmianę implementowanych już przepisów, które – po przeanalizowaniu praktyki ich stosowania oraz aktualnych potrzeb polityki kulturalnej – wymagają poprawy w zakresie, na jaki pozwala ustawodawstwo europejskie. Zmiany wprowadzane dużą nowelizacją można podzielić na 4 główne obszary:

  • optymalizacja przepisów prawa o dozwolonych użytku publicznym;
  • wprowadzenie wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne;
  • umożliwienie korzystania z tzw. utworów osieroconych;
  • wprowadzenie mechanizmu korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

W niniejszym wpisie przytoczymy bliżej najważniejsze zmiany dotyczące dozwolonego użytku publicznego. Projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem, jak również zmiany uchwalone przez Senat znajdują się w załącznikach znajdujących się poniżej.

Dozwolony użytek publiczny

Omawiana nowelizacja w znacznym stopniu przyczyni się do gruntownej przebudowy dotychczasowych form dozwolonego użytku publicznego. Oprócz zmian mających charakter czysto porządkujący lub doprecyzowujący, dotyczących m.in. nieistotnych gospodarczo aktów reprodukcji, które stanowią element procesu technologicznego czy nagrań efemerycznych organizacji radiowych i telewizyjnych, możemy znaleźć także zmiany, które w znacznym stopniu zmodyfikują przewidziane aktualnie wyjątki ochrony prawnoautorskiej.

Wśród najważniejszych zmian można wskazać na rozszerzenie […]


<logo>