„Film jest niestety niedostępny w Niemczech, ponieważ może on zawierać muzykę, w przypadku której GEMA nie przyznała You Tube odpowiednich praw. Przykro nam z tego powodu. (Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Musik enthält, für die die erforderlichen Musikrechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden. Das tut uns leid). Te dwa zdania zna na pamięć każdy użytkownik serwisu You Tube w Niemczech. W wyniku sporu Google vs. GEMA od 2009 roku naszym zachodnim sąsiadom doskwiera brak możliwości dostępu do licznych zasobów serwisu You Tube. Jak duża jest skala problemu? Otóż, obecnie szacuje się, że spośród 1000 najpopularniejszych filmów w portalu You Tube w danym okresie, aż ok. 61,5 % jest niedostępnych w Niemczech. Jedynie dla porównania można wskazać, że w USA, Szwajcarii czy Afganistanie wartości te wynoszą odpowiednio 0,9 %, 1,2 % oraz 4,4% (źródło: spiegel.de). Nie dziwi więc fakt, że o sporze pomiędzy GEMA i Google powstają w Niemczech niepochlebne piosenki oraz dowcipy, a konflikt, nie przysparza GEMA sympatyków. Czym właściwie jest GEMA? GEMA, czyli Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, jest istniejącą od 1933 roku niemiecką państwową organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców, reprezentującą około 60 tysięcy autorów piosenek, kompozytorów i wydawców muzyki (odpowiednikiem polskiego ZAiKSu).

Umowa licencyjna pomiędzy Google i GEMA wygasła w 2009 r., a obie strony, mimo, iż były zainteresowane jej przedłużeniem, nie doszły do porozumienia w kwestii wysokości opłat (propozycja GEMA: Google będzie płacił 0,00375 euro (0,005 dolara) od każdego wyświetlenia filmu) jakie YouTube ma przekazywać na rzecz GEMA. Ponadto GEMA chciała nałożyć na Google obowiązek premoderacji treści zamieszczanych w serwisie You Tube, w tym obowiązek usuwania wszelkich treści naruszających prawa autorskie. Owocem braku konsensusu pomiędzy stronami jest blokada filmów w serwisie You Tube dla użytkowników logujących się z niemieckiego IP. Co jednak najgorsze, kwestia wysokości tantiem rozpoczęła batalię sądową pomiędzy stronami, która trwa […]


<logo>