Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy serdecznie zaprasza na dwudniowe spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2015 r. w Serocku koło Warszawy, a dotyczyć będzie zasad aplikowania i rozliczania środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zgodnie z nowymi Programami Operacyjnymi PO PISF 2016, a także kwestii podatkowo-finansowych w produkcji audiowizualnej.

Warsztatową cześć spotkania dotyczącą kwestii podatkowych i finansowych w procesie produkcji filmowej poprowadzą wspólnicy LSW – adw. Maciej Kubiak i doradca podatkowy r.pr. Marcin Grzelecki.

 

Program szkolenia

Dzień I, piątek
– Rozpoczęcie spotkania (Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych)
– Nowe założenia i kierunki rozwoju PISF na najbliższe 5 lat – p. Magdalena Sroka (Polski Instytut Sztuki Filmowej)
– Programy Operacyjne PISF 2016 – najistotniejsze zmiany – p. Wojciech Hoflik (PISF).
– Wzór kosztorysu filmu fabularnego w PISF. Praca z plikiem – o czym warto pamiętać?
– VAT w produkcji audiowizualnej, umowy cywilno-prawne, zobowiązania wobec ZUS, podatek u źródła. Prowadzenie adw. Maciej Kubiak i r.pr. Marcin Grzelecki (Kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy).

Dzień II, sobota
– Wnioski, załączniki i umowa w ramach PO Produkcja Filmowa. Praktyczne wskazówki postępowania (wymagania Instytutu, najczęściej popełnianie błędy, ład finansowy i umowa z Instytutem).
– Zasady rozliczenia dotacji PISF. Co, gdzie i jak wpisać/opisać w dokumentacji produkcyjnej?
– Nowy instrument finansowania dla branży audiowizualnej w ramach Kreatywnej Europy. (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Związek Banków Polskich).

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Krajowej […]


<logo>