Koale, kangury, słoneczne wzgórza  Jacob’s Creek,  biesiadnicy, świętujący przy suto zastawionym stole, szklankach wody i … pustych kieliszkach. Takie kadry znalazły się w spocie promującym imprezę Dni Australii, nadanym przez TVN w grudniu 2014 roku, o godz. 0:43, w przerwie reklamowej podczas emisji filmu „Ojciec Chrzestny”. Mimo niewątpliwych walorów australijskich obrazków, ta sprawa nie byłaby przedmiotem naszego zainteresowania na Blogu, gdyby nie osoba sponsora imprezy i dociekliwość widza TVN.

Jak wynikało ze spotu, sponsorem Dni Australii był … Dobry Wybór sp. z o.o. – dystrybutor australijskich win marki Jacob’s Creek. Czujny widz uznał, że tego rodzaju spot nie jest w istocie informowaniem o sponsorowaniu przez producenta wysokoprocentowego alkoholu (co jest dopuszczalne, pod warunkiem przestrzegania wymogów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o czym dalej), ale reklamą wina, która (jak każda reklama napoju alkoholowego innego niż piwo) jest bezwzględnie niedozwolona. W związku z tym, skierował on skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji stoi na straży przestrzegania przepisów tej ustawy, również w odniesieniu do reklam i może nakładać na nadawców kary pieniężne.

W dniu 22 grudnia 2015 roku, Rada wydała decyzję, w której uznała, że spot miał charakter niedozwolonej reklamy i wymierzyła TVN karę w wysokości 60.000 złotych. 

Rady nie przekonały argumenty TVN, który w swoich wyjaśnieniach powoływał się na przepis art. 131 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przypomnijmy – przepis ten daje podstawę do prowadzenia w radiu i telewizji działań polegających na informowaniu o sponsorowaniu […]


<logo>