W ostatnich latach mamy do czynienia z szybkim rozwojem technologii w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych, nazywanych powszechnie dronami. Znajdują one zastosowanie w kolejnych dziedzinach – począwszy od transportu krwi, po… produkcję filmową.

W świetle przepisów prawa lotniczego, drony można zasadniczo podzielić na dwie kategorie – te o masie całkowitej do 25 kg i te o masie przekraczającej 25 kg. Do tych drugich stosuje się, co do zasady, przepisy prawa lotniczego. Zgodnie z nimi, w polskiej przestrzeni powietrznej, na podstawie złożonego planu lotu, mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych (unmanned aerial vehicles – UAV) wyposażonych w takie same urządzenia umożliwiające lot, nawigację i łączność, jak załogowe statki powietrzne, wykonujące lot w określonej klasie przestrzeni powietrznej. Ponieważ do tej pory nie powstała kompleksowa regulacja w zakresie wykorzystania dronów o masie całkowitej powyżej 25 kg, używanie ich wymaga zezwolenia na wydzielenie specjalnej strefy powietrznej oraz pozwolenia na wykonywanie lotów, wydanego po dokonaniu oceny zdatności drona do lotu.

Wykorzystanie komercyjne dronów o masie do 25 kg

Brak jest również szczegółowej regulacji w zakresie wykonywania lotów dronów poza zasięgiem wzroku operatora – tzw. lotów VLOS. Dla takich lotów więc – również w przypadku dronów o masie nie większej niż 25 kg – wymagane jest wydzielenie strefy powietrznej na loty bez widoczności.

W przypadku dronów „standardowych”, o maksymalnej masie startowej do 25 kg – o ile wykorzystywane są w celach komercyjnych – należy: uzyskać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, przejść badania lotniczo-lekarskie i posiadać ubezpieczenia OC.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że za komercyjne wykorzystanie uważane są wszystkie loty związane ze świadczeniem usług – w tym wykonywanie zdjęć, czy kręcenie filmów. W takich przypadkach wymagane jest właśnie posiadanie świadectwa kwalifikacji, czyli odpowiednika licencji pilota. Wydaje je Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdy kandydat przejdzie szkolenia oraz zda państwowy egzamin […]


<logo>