Bardzo często zdarza się, że dzieło filmowe oparte jest na już wcześniej istniejących, bardziej lub mniej znanych utworach literackich, np. powieściach („Forrest Gump” na podst. powieści W. Grooma o tym samym tytule), opowiadaniach („Nowy początek” na podst. opowiadania T. Chianga „Historia Twojego Życia”), utworach dramatycznych (np. „Kotka na gorącym blaszanym dachu” na podstawie dramatu Tennessy Williamsa o tym samym tytule), komiksach (np. „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” oparty na komiksach René Goscinny). Jeżeli chcemy w istotnej części wykorzystać wcześniej powstały utwór literacki w celu stworzenia filmu (czy to powieść, czy scenariusz), musimy zapewnić sobie prawa do jego użycia w filmie oraz do szerokiej eksploatacji stworzonego na jego podstawie filmu.

 

Dlaczego warto zawierać umowy opcji?

Narzędziem pozwalającym na wykorzystanie utworu literackiego w filmie będzie przede wszystkim umowa przenosząca prawa autorskie do takiego utworu na producenta filmowego lub umowa  na adaptację utworu w postaci filmu (w tym poprzez stworzenie scenariusza i jego realizację). Zawieranie takich umów może być jednak ryzykowne na etapie, gdy nie jest jeszcze pewne, czy przedsięwzięcie filmowe okaże się realne. Z nabyciem praw do adaptacji dzieła literackiego lub praw do scenariusza wiążą się zazwyczaj wysokie koszty wynagrodzenia dla twórców. Ponoszenie tych kosztów na etapie wczesnego developmentu, gdy producent nie pozyskał jeszcze stosownego finansowania i nie jest pewne, czy w ogóle je pozyska, jest więc istotną niedogodnością takiego rozwiązania.

Z drugiej jednak strony jeszcze bardziej ryzykowne może okazać się pozyskiwanie finansowania i organizowanie produkcji filmu bez zabezpieczenia nabycia praw do dzieła literackiego, na którym film ma się opierać. W momencie, kiedy producent będzie już gotowy pod względem finansowym i organizacyjnym na rozpoczęcie zdjęć (a co gorsza zaciągnie stosowne zobowiązania w tym zakresie), właściciele praw do dzieła literackiego mogą okazać się niezainteresowani ich licencjonowaniem (na przykład z uwagi na zobowiązanie do zapewnienia wyłączności innemu producentowi, […]


<logo>