Organizacja eventów jest złożonym i wieloetapowym działaniem, a w przypadku dużej pomysłowości i oryginalności mogą się one stać czymś więcej niż tylko jednorazowym wydarzeniem.

Licencjonowanie gotowych i dopracowanych koncepcji eventów, które stały się popularne za granicą lub mają duże szanse odnieść sukces międzynarodowy sprawia, że ich organizatorzy i twórcy mogą liczyć na dodatkowe źródła dochodów dzięki licencjonowaniu ich na potrzeby nowych rynków, wzmacniając tym samym swoją markę i zwiększając ich wartość w przyszłości. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwych strategii, którymi organizatorzy mogą się posłużyć, zapewniając sobie ochronę przed nieuczciwą konkurencją i zabezpieczyć swoją własność intelektualną.

Sposoby ochrony
Koncepcja eventu może zawierać szeroki wachlarz elementów, które mogą nawet nie być chronione same w sobie, ale połączone prowadzą do stworzenia oryginalnego dzieła, które może zostać objęte ochroną. „Sformatowanie” eventu, czyli wyróżnienie wszystkich jego charakterystycznych elementów, a następnie ich połączenie i usystematyzowanie jest tym co sprawia, że event staje się konstrukcją unikatową i na tyle wyróżniającą spośród innych wydarzeń, że event staje się dziełem. Do elementów eventu, które mogą stać się składową określonego formatu możemy zaliczyć te, które najłatwiej będzie objąć ochroną prawno-autorską: scenariusz, scenografię, multimedia i oświetlenie. Aby mogły być one jednak uznane za utwór, muszą mieć swój indywidualny i wyróżniający charakter. Oznacza to, że sam pomysł na wydarzenie, np. pokaz, który będzie przebiegał według z góry ustalonego scenariusza, w którym następują po sobie kolejne prezentacje produktów lub usług, przeplatane występami artystów czy ceremonią wręczenia nagród w konkursie talentów, nawet przy zamówionej specjalnie w tym celu muzyce i scenografii, nie daje organizatorowi żadnego monopolu na taką koncepcję. Trzeba mieć bowiem świadomość, iż niektóre rozwiązania są w sposób naturalny charakterystyczne dla danego gatunku, w związku z czym nie mogą być chronione prawem autorskim. […]


<logo>