Myśląc o filmie nieodmiennie kojarzymy go z kinem. Na srebrnych ekranach kin ma miejsce jego premiera – jest to moment najbardziej wyczekiwany, nawet w odniesieniu do filmów festiwalowych, ponieważ daje publiczności szansę zapoznania się z nowym dziełem.

Festiwale filmowe sprzyjają promocji filmu, pomagając w nagłośnieniu tematyki, z tym jednak zastrzeżeniem, że taką funkcję możemy przypisać jedynie największym z nich: Festiwalowi w Cannes, Sundance Film Festival, Berlinale. Podobny wpływ mają nagrody o światowej renomie tj. Oskary, Złote globy czy Cezary. Jednakże, taką zasługę trudno przyznać regionalnym festiwalom, które poza osobami z branży, gromadzą przeważnie lokalną publiczność. Niezależnie od wpływu na promocję dzieła, wszystkie te wydarzenia sprzyjają szerzeniu kultury kinowej oraz przydają prestiżu twórcom i aktorom. Ich mniej wymierny, lecz bardzo pożądany efekt, to oddziaływanie na przyszłą karierę. Nagrodzonemu twórcy łatwiej będzie znaleźć producentów czy uzyskać fundusze w drodze dofinansowania, natomiast u aktora sława przekłada się na łatwość uzyskania angażu oraz ilość propozycji.

Niemniej jednak, moment kiedy o filmie słyszymy i mówimy najwięcej, to jego premiera kinowa. Zasada ta znajduje zastosowanie również w stosunku do filmów nagrodzonych na festiwalach, choć wcześniejszy sukces niejednokrotnie stanowi bodziec lub determinuje wybór filmu przez widza. Z tego względu warto się zastanowić, jak jest dzielony przychód ze sprzedaży biletu.

Cena biletu do kina

Bilet podlega opodatkowaniu od towarów i usług, stawka VATu wynosi 8%. Pozostała część ceny biletu jest dzielona między kino a dystrybutora, przy czym kino otrzymuje nie mniej niż połowę ceny biletu. Tej kwoty nie można jednak określić mianem czystego zysku, ponieważ oba podmioty muszą jeszcze dokonać odpowiednich odprowadzeń. Kina odprowadzają 1,5% podatku, który zgodnie z ustawą należy się PISF. Ma to miejsce jeszcze przed podziałem przychodu z dystrybutorem, zatem można powiedzieć, że oba podmioty wykonują ten obowiązek solidarnie. Następnie kina przelewają odpowiednie opłaty stowarzyszeniom: Związkowi Autorów i Producentów […]


<logo>