20 września 2018 roku, w ramach 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się już druga* debata prawno-filmowa zorganizowana przez Kancelarię LSW. Przedmiotem dyskusji była międzynarodowa dystrybucja i promocja polskich filmów. W debacie prowadzonej przez Macieja Kubiaka uczestniczyli Sean Bobbitt, Ewa Puszczyńska, Alicja Grawon-Jaksik, Izabela Kiszka-Hoflik oraz Małgorzata Kiełkiewicz.

Wszyscy paneliści zgodzili się co do poniższych kwestii:

  • Promocja jest kwestią kluczową i powinna być ściśle powiązana z dystrybucją filmów.
  • Minęły już czasy, gdy jeden utarty schemat promocji można było zastosować do każdej produkcji. Obecnie skuteczna sprzedaż filmu na rynkach międzynarodowych wymaga przemyślanej i dedykowanej strategii.
  • Kluczowym partnerem dla każdego producenta jest sales agent, który powinien być angażowany na możliwie najwcześniejszym etapie produkcji (a najlepiej już na etapie developmentu). Sales agent powinien być osobą, która doskonale rozumie daną produkcję, by móc dobrać odpowiednio sprofilowane kanały dystrybucji, ukierunkowane na zapewnienie filmowi możliwie największego sukcesu.
  • Należy odejść od sztampowego myślenia, że czynnikiem warunkującym sukces jest zaistnienie filmu na jednym z trzech głównych festiwali, tj. Cannes, Wenecja i Berlin. W miejsce tego skuteczniejsze okazuje się często wybranie bardziej niszowych festiwali. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy festiwal ma określoną specyfikę, tematykę i publiczność, a to lepsze dopasowanie może skutecznie przełożyć się na wsparcie sprzedaży.
  • Sukcesy produkcyjne ostatnich lat – „Loving Vincent”, „Ida”, „Zimna wojna” – przecierają szlaki dla innych przedstawicieli rynku i są dowodem na to, że polska kinematografia ma coraz większą szansę przebić się do międzynarodowego odbiorcy. Okoliczność, że produkcja jest w języku polskim, egzotycznym na międzynarodowym rynku, stanowi coraz mniejszą przeszkodę w dystrybucji.

Ponadto, paneliści poruszyli temat nadchodzących […]


<logo>