Zachęty finansowe dla branży filmowej – śniadanie biznesowe

W ślad za innymi krajami europejskimi od dawna stosującymi krajowe formy wsparcia produkcji audiowizualnych pojawił się w Polsce nowy mechanizm wsparcia – zwrot 30 % kosztów kwalifikowanych, znany również jako cash rebate czy inaczej zachęty. Od 19 lutego PISF przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rok 2019.

W związku z nowymi regulacjami  w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy odbyło się śniadanie biznesowe „Zachęty finansowe dla branży filmowej”. Wśród prelegentów mieliśmy przyjemność przedstawić: Alicję Grawon-Jaksik (ekspertkę branży filmowej), producenta filmowego Kamila Przełęckiego, mecenasa Macieja Kubiaka oraz mecenasa Piotra Nikołajuka (LSW) oraz doradcę podatkowego mecenasa Marcina Grzeleckiego (ALLIN Tax). 

Podczas spotkania opowiedzieliśmy o zasadach i wymogach prawnych wskazanych w ustawie, wyjaśniliśmy krok po kroku, jak wygląda procedura składania i weryfikacji wniosków oraz jakie są sposoby zliczania kosztów kwalifikowanych, a także jakie są aspekty podatkowe związane z zachętami. Ponadto, prowadziliśmy dyskusję na temat praktycznych aspektów zachęt.

Program śniadania

tabela p.s (20 KB)

Śniadanie biznesowe w ramach programu Akcelerator 3.0 dofinansowano zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Organizatorzy śniadania:

kipa.png (6 KB)


<logo>