Foto- i wideorelacje nawet z najmniejszych imprez, wyjazdów i konferencji to obecnie standardowa praktyka. Materiały tego typu chętnie zamieszczane są na stronach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych. Rodzi się jednak pytanie, czy publikacja wizerunku uczestników takich wydarzeń to zawsze działanie legalne?

Powyższą problematykę reguluje art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z przepisu tego wynika zasada, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia danej osoby. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku:
– osoby powszechnie znanej podczas pełnienia przez nią funkcji publicznych,
– osoby stanowiącej jedynie szczegół większej całości – takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.

Kiedy zgoda nie jest wymagana?
Pierwszy wyjątek dotyczy osób powszechnie znanych (np. politycy, aktorzy, muzycy), którzy oficjalnie pojawiają się na wydarzeniach, np. pozując na tzw. „ściankach”, będąc osobami zaproszonymi „służbowo” lub reprezentantami określonych środowisk. W innych przypadkach (takich jak np. randka z małżonkiem w dalszym rzędzie na widowni w teatrze) osoby te korzystają z prawa do ochrony wizerunku jak każdy inny obywatel i – co do zasady – ich wizerunku bez zgody publikować nie można. Co również wydaje się być istotne, nawet jeżeli celebryta bierze udział w imprezie oficjalnie, to bez zezwolenia jego wizerunek można wykorzystać w szeroko rozumianych celach reporterskich. Nie oznacza to jednak, że wizerunek może zostać użyty np. w reklamie kolejnej edycji takiego wydarzenia.

Drugi wyjątek ma za zadanie umożliwić wykonywanie ujęć widowni, w których nie da się wyróżnić postaci pierwszoplanowych. O zastosowaniu tego wyjątku decyduje więc nie tyle liczba osób przedstawionych na zdjęciu, co jego charakter. Jeżeli zdjęcie przedstawia tłum (w tym także osoby, które da się rozpoznać), ale jednocześnie brakuje na nim osób, które „wyróżniają” się ponad otoczenie, stając się głównym tematem takiej fotografii, to może zostać ona opublikowana. Swoistym testem jest wyobrażenie sobie tego samego zdjęcia bez wizerunku określonej […]


<logo>