Odwołane sesje zdjęciowe, anulowane plany filmowe, spotkania z twórcami, warsztaty. Zawieszenie wydatków na promocję i marketing, odwoływanie wydarzeń. Dla branży, której filarem funkcjonowania jest freelancing – gdzie twórca sam sobie jest żaglem, sterem i okrętem, wiatr zawiał zdecydowanie za mocno. Co środowiska kreatywne mogą zrobić, żeby nie zatonąć w czasie stanu epidemii? Na pewno mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w Tarczy Antykryzysowej. Uwaga – termin na składanie wniosków mija 20 kwietnia 2020 roku, szczegóły poniżej.

PROGRAM „KULTURA W SIECI”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program wsparcia sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii „Kultura w sieci”. Program składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów. O dotację z programu NCK mogą się starać organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Z tej formy dofinansowania wyłączone są instytucje narodowe, instytucje prowadzone lub współprowadzone przez MKiDN, szkoły i uczelnie artystyczne. Łączny budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 20 mln zł – 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, 15 mln – dla instytucji i organizacji.

PROGRAM DOTACYJNY – skierowany do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Celem programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój […]


<logo>