Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych oraz związanej z nią działalności postprodukcyjnej (działalności sklasyfikowanej w klasach PKD 59.11 i 59.12), nie podlega ograniczeniom. Ograniczeniu podlega jedynie działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu. Należy również podkreślić, że wprowadzony przedmiotowym rozporządzeniem zakaz organizowania zgromadzeń nie ma zastosowania do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Jednakże, w świetle obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemii, każdy producent filmowy jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w realizacji projektu filmowego:

  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19;
  • osoby na planie mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

W celu realizacji zadań produkcyjnych, istotne będzie stosowanie poniższych zasad opartych na rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego:

  1. Promowanie […]

<logo>