Artykuły

Konkursy organizowane przez Urząd Patentowy RP

Na prośbę Urzędu Patentowego RP chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa organizowane przez Urząd konkursy: III edycję konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, którego adresatami są autorzy […]

Aktor i producent – wzajemne relacje okiem prawników

Świat polskiego filmu i reklamy ewoluuje, niechybnie podążając w kierunkach wytyczanych przez amerykański przemysł rozrywkowy. Dotyczy to nie tylko coraz większej ilości koprodukcji filmowych (w tym międzynarodowych), coraz większych budżetów […]