Bibliografia

Linkujący z wiatrem : nielegalne e-kina w natarciu

M. Rabij [w:]Newsweek Polska. 1642-5685. 2013, nr 41, s. 62-65


Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego : (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?

A. Damasiewicz Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. 1689-7080. 2015, z. 3, s. 5-17


Wielki proces Bolka i Lolka

K. Talko [w:] Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 0860-908X. 1997, nr 1, dod. s. 6-8


Sytuacja prawna twórców filmów animowanych

J. Wojtaś [w:] Studia Medioznawcze. 1641-0920. 2005, nr 1, s. 70-90


“Found footage film” : wybrane zagadnienia prawne

J. Hołda Monitor Prawniczy : miesięcznik prawa polskiego. 1230-6509. R. 15, nr 4 (2007), s. 221-224


Rola i znaczenie Internetu dla kultury filmowej

P. Tomiczek Zarządzanie w Kulturze. 1896-8201. T. 8 (2007), s. 111-119


Autor nie ma praw, ma tylko obowiązki : Jean-Luc Godard a prawa autorskie

P. Buratyński Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów. s. 73-80


Emisja filmu przez stację telewizyjną “na zamówienie” widza

P. Ślęzak Państwo i Prawo. 0031-0980. 2003, z. 9, s. 98-108


Autor filmowy według przepisów prawa w systemach droit d’auteur i copyright : zarys problematyki

B. Racięski Images : the international journal of European film, performing arts and audiovisual communication. 1731-450X. Vol. 13, nr 22 (2013), s. 45-57


Podstawowe pojęcia ustawy z 30.06.2005 o kinematografii

M. Ożóg Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. 2009, z. 2, s. 110-154


Współtwórczość utworu audiowizualnego

M. Gromotowicz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 0137-5490. R. 62, nr 4 (2009), s. 19-28


Uwagi do wykładni art. 19 ust. 1 ustawy o kinematografii

M. Stanik Zeszyty Prawnicze 1643-8183. [R.] 11, z. 3 (2011), s. 335-345