Bibliografia

Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

M. Mioduszewski Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. 1689-7080. 2012, z. 2, s. 26-56


Naruszenie prawa do integralności utworu audiowizualnego przy przeniesieniu na wtórne pole eksploatacji

P. Przeździecki Przegląd Prawa Handlowego,1230-2996. 2013, nr 1, s. 53-58


Ewolucja modelu autorstwa filmowego w prawie polskim

A. Wojciechowska Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 1689-7080. 3015, z. 2, s. 19-29


Umowa za dane osobowe, czyli próby regulowania rynku treści cyfrowych

M. Piech Dziennik gazeta prawna, 2016-04-12, Nr 70


Na publikowanie zdjęć i filmów konieczna jest zgoda

R. Majek Dziennika Gazeta prawna, 2016-08-24, Nr 163


Do celów procesu można nagrywać nawet w kinie

S. Wikariak Dziennik Gazeta Prawna, 2016-07-26, Nr 143


Autorskie prawo – uprawnienia aktorów wykonujących dubbing w filmie : wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2001 r.

M. Filar WA 25/01. Glosa


O tym jak Monty Python poradził sobie z piractwem

A. Stach


Prawnoautorski savoir vivre

A. Stach


Prawo autorskie i prawa pokrewne

L. Krzyżanowski (oprac.)Park, Bielsko – Biała 2001


Prawo w filmie

K. BieszkeBiblioteka Edukacji Prawniczej, Warszawa 2009


Pola eksploatacji utworów audiowizualnych : monografia

P. ŚlęzakOficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz; Katowice 2006