Bibliografia

Umowa o dzieło a prawa autorskie

K. WittMonitor Podatkowy 2002, Nr 2


Retransmisje – glosa – I CKN 1139/97

T. HellwigMonitor Prawniczy 2000, Nr 3


Found footage film. Wybrane zagadnienia prawne

J. HołdaMonitor Prawnicy 2007, Nr 4


Umowa jako instrument alokacji ryzyka. Zarządzanie ryzykiem na przykładzie umów zawieranych w amerykańskim przemyśle filmowym

M. ZarembaMonitor Prawniczy 2016, Nr 5


Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie: aspekty prawne i technologiczne

M. Barczewski i inGdańsk  2010.


Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem

P. ŚlęzakWarszawa 2015


Prawo w filmie

T. Stempowski, P. Grabarczyk Warszawa 2009r.


Ekspertyza prawna dot. interpretacji i praktycznego stosowania art. 4 pkt. 3 lit. g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja filmów przez producentów otrzymujących dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Z. Cieślak


Autor w filmie

M. HendrykowskiPoznań 1991, PPH 2016, nr.5, s.35-43


Umowa o rozpowszechnianiu filmu

P. ŚlęzakWarszawa 1999,PPH 2016, nr.5, s.35-43


O dziele filmowym

Kraków 1981.B. Helrnan


Prawo filmowe.  Zbiór przepisów

A. SzelchanzWarszawa 1980.