Książki

Prawo autorskie i prawa pokrewne

L. Krzyżanowski (oprac.)Park, Bielsko – Biała 2001


Prawo w filmie

K. BieszkeBiblioteka Edukacji Prawniczej, Warszawa 2009


Pola eksploatacji utworów audiowizualnych : monografia

P. ŚlęzakOficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz; Katowice 2006


Podstawy prawa filmowego

J. SobczakGniezno 2008


Artystyczne wykonanie utworu. Prawa osobiste i majątkowe aktorów, muzyków i innych wykonawców

K. KuroszLexisNexis 2014


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz

E. Ferenc-SzydełkoC.H. Beck 2016


Prawo autorskie : przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe

J. BartaDom Wydaw. ABC, Warszawa 2002


Prawo dla filmowców

I. BałosWydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2016


Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim

K. Klafkowska-WaśniowskaWolters Kluwer 2008


Dyskursy prawa autorskiego – krótka historia

K. GliścińskiBooklassic 2016


Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji

J. SzczotkaWolters Kluwer 2013


Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym

M. ŚwierczyńskiWolters Kluwer 2013