Film a pandemia

1. COVID-19: wytyczne dla instytucji artystycznych oraz organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych – Katarzyna Michalik.

2. Maski na planie filmowym w dobie epidemii COVID-19 – Katarzyna Michalik i Piotr Nikołajuk.

3. Wsparcie finansowe branży artystycznej Katarzyna Michalik

4. Produkcja filmowa w czasie COVID-19 – Maciej Kubiak, Piotr Nikołajuk i Katarzyna Michalik

5. Jak twórcy mogą działać w czasie stanu epidemii? Tarcza antykryzysowa dla środowisk kreatywnych – Sandra Wieczorek i Katarzyna Lejman

6. Koszty pandemii: Jak rozliczyć wydatki na organizację eventu, który się nie odbył? – Katarzyna Lejman

7. Bilety tylko dla zaszczepionych – czy jest to legalne? – Bartosz Mysiak

8. Prawne aspekty wykorzystania muzyki w filmie – Ewa Karwowska