Nota prawna

Zapraszamy do korzystania i cytowania:

W odniesieniu do artykułów i materiałów dostępnych i opublikowanych na portalu filmowym („Portal Filmowy” / „Portal”), LSW udziela bezpłatnej licencji obejmującej rozpowszechnianie, kopiowanie i odtwarzanie pojedynczych artykułów w celach niekomercyjnych, pod warunkiem oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem autora, odnośnikiem (hyperlink) do strony głównej Portalu (www.portalfilmowy.com.pl) oraz dopiskiem: „Tekst pochodzi ze strony internetowej »Portal Filmowy« kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy”. Powyższa licencja nie obejmuje innych elementów Portalu Filmowego, w szczególności układu graficznego, zdjęć, logotypów, kodu źródłowego.

Zachęcamy również do cytowania z oznaczeniem jak wyżej.

Zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem artykułów zapraszamy do kontaktu z LSW.

 

Uwaga dot. treści Portalu Filmowego:

Artykuły i materiały zamieszczone na Portalu Filmowym stanowią wyraz poglądów ich autorów i nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej. Tym samym nie powinny być samodzielną podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej lub czynności prawnej. Działania takie powinny zawsze być poprzedzone dogłębną analizą prawną uwzględniającą konkretny stan faktyczny oraz wszystkie okoliczności danej sprawy. Treść Portalu, pomimo podejmowania aktywnych starań do ciągłej aktualizacji informacji o stanie aktualnie obowiązującego prawa, może ulec dezaktualizacji wskutek zmian w powszechnie obowiązującym prawie lub rozbieżności w orzecznictwie sądowym lub w razie zmian poglądów doktryny.

 

Informacja dotycząca plików cookies:

Portal Filmowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies („Cookies”). Cookies stanowią anonimowe dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych w ramach Portalu.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Portalu – Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 62.

Cookies, stosowane w ramach Portalu są wykorzystywane w celu: umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Portalu (w tym z funkcjonalności portalu WordPress.com); uwierzytelnienia użytkowników (dot. usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika Portalu w danej przeglądarce.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Właściciel Portalu informuje, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

 

Właściciel Portalu:

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 3782.