Polecamy


Krajowa Izba Producentów Audiowizualnychkipa-logo-4

www.kipa.pl


iplog4

LSW IP Blog

www.lswipblog.pl


Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego Basic CMYK

www.sara.kipa.pl


Film Commission Poland

www.filmcommissionpoland.pl/pl


Audiowizualni.pl

www.audiowizualni.pl


Polski Instytut Sztuki Filmowej

www.pisf.pl


Filmoteka Narodowa
www.fn.org.pl


Narodowy Instytut Audiowizualny (NiNA)
www.nina.gov.pl


Stowarzyszenie Filmowców Polskich
www.sfp.pl


Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
www.audiowizualni.pl


Polska Komisja Filmowa
www.filmcommissionpoland.pl


Cineuropa

www.cineuropa.org


Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne

www.fpca.org.pl


EURIMAGES – European Cinema Support Fund

www.coe.int/t/dg4/eurimages


Łódzki Fundusz Filmowy

www.lodzfilmcommission.pl


Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie

www.film-commission.pl


Mazowiecki Fundusz Filmowy

www.mff.mazovia.pl


Śląski Fundusz Filmowy

www.silesiafilm.com.pl


Wroclaw Film Commission

www.wroclawfilmcommission.pl


Regionalny Fundusz Filmowy w Poznaniu

www.estrada.poznan.pl


Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

www.pomeraniafilm.pl


Centrum Kultury w Gdyni

www.ckgdynia.pl


Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

www.wfdif.pl