Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2004 r. I CK 312/02

  • Na gruncie ustawy z 1952 r. o prawie autorskim pewną odrębność w stosunku do pozostałych majątkowych praw autorskich producenta filmowego wykazywało jedynie uprawnienie do zezwalania na eksploatację autorskich praw zależnych do opracowań dzieła filmowego. Jednakże i przy takim podejściu do omawianego zagadnienia, pojawiają się wątpliwości co do tego, czy włączenie do utworu filmowego „równoległej” ilustracji muzycznej stanowi jego opracowanie, prowadzące do powstania dzieła zależnego. Wszak powyższą sytuację można też kwalifikować jako współtworzenie innej wersji dzieła autorskiego.

 

Opracowanie: LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy